EkologiE

Nevhodné skladování akumulátorù a nezajištění jejích řádné recyklace může způsobit nevratné důsledky znečištění. Proto jsme si péčí o životní prostředí dali za úkol snížit množství odpadu přijetím odpadních automobilových olověných a kyselých akumulátorů, průmyslových olověno-kyselých baterií a jiných podobných výrobků ZDARMA.

Právě z výše zmíněných důvodů, pokud máte vybitou baterii, bez ohledu na to, v jakém je stavu, přivezte ji k nám. Naše společnost zajisti její likvidaci ZDARMA.

Pokud zakoupíte novou baterii nezapomeňte odevzdat starou, v opačném případě Vám prodávající zaúčtuje kauci ve výši:

- 200 Kč za kus od baterií olověno-kyselých a automobilových baterií olověno-kyselých;

- 300 Kč za kus v případě průmyslových olověno-kyselých baterií.

* Nicméně, bude tato částka vrácena, pokud do 30 dnů od uskutečnění poplatku kupující odevzdá použitou baterii. Povinnost úhrady recyklačního poplatku ukládá zákon o odpadech (Zákon č. 185/2001 Sb.)

Díky této činnosti se snižuje množství odpadu, které mohou být uvolněny do životního prostředí nebo budou použité pro skladování. To je prospěšné nejen z hlediska ochrany životního prostředí, ale také z hlediska ekonomického, neboť vytváří možnost dalšího využití odpadů jako druhotných surovin v místě recyklaci baterií.